Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.7

2.O.7

Bestemmelser

Plannummer 2.O.7 
Plannavn Ullerslev, off. omr. skolen. 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Administration 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11,5 m 
Lokalplaner Området eromfattet af lokalplan nr. 10 og delvist omfattet af lokalplan 21. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget