Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.R.1

2.R.1

Bestemmelser

Plannummer 2.R.1 
Plannavn Ullerslev, grønt område Bondemosen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 3 m 
Anvendelse Rekreativt område med stiforbindelser, legepladser, naturoplevelser og dyrehold. 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse. Bygningerne skal tilpasses området ved materiale- og farvevalg, evt. træskure med græstag. 
Opholdsarealer Området skal bevares som fælles friareal for Bondemosen og Ullerslev 
Trafik De rekreative stier i området, samt tilslutningerne til trafiksti, skal fastholdes. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget