Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.T.1

2.T.1

Bestemmelser

Plannummer 2.T.1 
Plannavn Ullerslev, off. område (naturgas) 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Anvendelse konkret Kraftvarmeværk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget