Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.A.1

30.A.1

Bestemmelser

Plannummer 30.A.1 
Plannavn Kissendrup Flugtskydebane 
Anvendelse generelt Naturområde 
Anvendelse specifik Grønt område 
Anvendelse konkret Skydebane 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Bebyggelsens omfang Der må max. opføres 30 m2 bebyggelse 
Miljø Det maksimale støjniveau for skydebaneanlæg skal overholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 30 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget