Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.E.1

30.E.1

Bestemmelser

Plannummer 30.E.1 
Plannavn Revsvindinge, erhvervsområde, bryggeriet 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde for mindre fødevarevirksomhed 
Områdets anvendelse Bryggeri, bolig og overnatningshytter, samt festivalplads. 
Bebyggelsens omfang Der må kun være 1 bolig med et maksimalt boligareal på 250 m2. Det samlede erhvervsareal må maksimalt være 1791 m2, der må maksimalt nyopføres eller inddrages 500 m2 nyt erhvervsareal. 
Opholdsarealer Område med hytter, fastival og det eksist. naturområde bagest på grunden bevares grønne. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 237 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget