Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.L.1

30.L.1

Bestemmelser

Plannummer 30.L.1 
Plannavn Skalkendrup, halmlader 
Anvendelse generelt Landområde 
Anvendelse specifik Jordbrugsområde 
Anvendelse konkret Jordbrugsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. bygningshøjde 12 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 201 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget