Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.O.1

30.O.1

Bestemmelser

Plannummer 30.O.1 
Plannavn Frørupvej, ungdomsinstitution 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Anvendelse konkret Anden social institution 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Ungdomsinstitution 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. B 51.30.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget