Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.R.1

30.R.1

Bestemmelser

Plannummer 30.R.1 
Plannavn Camping- og dagcampingplads Grønnehave 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Feriecentre 
Anvendelse konkret Campingplads 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Anvendelse Campingplads med kiosk til områdetsdrift og lejerchefbolig. 
Opholdsarealer Dagcampingpladsen skal fastholdes som offentligt rekreativt område. 
Trafik Stiforbindelse til strand opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 125 
Særlige bestemmelser Grønnehave Strandcamping er fastlagt til max. 225 campingenheder, heraf max. 15 % hytter 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget