Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.R.4 sup.

30.R.4 sup.

Bestemmelser

Plannummer 30.R.4 sup. 
Plannavn Kongshøj Strandcamping, friareal 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Campingplads 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Anvendelse Området er beskyttet naturområde og skal friholdes for anlæg/bebyggelse og udlægges som ekstensivt plejet areal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget