Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.R.5

30.R.5

Bestemmelser

Plannummer 30.R.5 
Plannavn Refsvindinge, adventurecenter 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Forlystelsesanlæg 
Anvendelse konkret Forlystelsespark 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. R 31.11.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget