Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.R.6

30.R.6

Bestemmelser

Plannummer 30.R.6 
Plannavn Kongshøj, strandareal 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 3 m 
Bebyggelsens omfang Der kan opføres mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion som badestrand med en max. højde på 3 m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget