Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.R.7

30.R.7

Bestemmelser

Plannummer 30.R.7 
Plannavn Skt. Knuds golfklub, Nyborg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Golfbaner 
Anvendelse konkret Golfbane 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Landskabeligt skal golfbanen tilpasses kystlandskabet, plantagen og skovområdet så det indgår i det samlede naturområde på slipshavn og Knudshoved. 
Bebyggelsens omfang Faciliteter til golfbanens drift, klubhuse m.m. skal i videst muligt omfang indrettes i eksisterende bygninger eller i nær tilknytning hertil. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget