Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.11

30.S.11

Bestemmelser

Plannummer 30.S.11 
Plannavn Ørbæk, sommerhusområde, Slude Strand 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 5,6 m 
Områdets anvendelse Der skal udarbejdes samlet landskabsplan for området. 
Bebyggelsens omfang Grunde<650 m2 tillades 1 udhus max 10 m2 ud over 65 m2 hus. Grunde mellem 650 og 1200 m2 tillades 2 udhuse max 10 m2 og en bebyggelsepct. på 15 incl. alle bygn. Grunde>1200 m2 tillades 15% jvf. br10. 
Opholdsarealer Området indenfor strandbeskyttelseslinien må ikke bebygges og skal udlægges til fælles friareal. 
Særlige bestemmelser De maksimalt 27 sommerhuse der kan udstykkes til skal være efter en samlet plan. Udstykning og bebyggelse skal fastlægges i h.h.t. BR10. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget