Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.13

30.S.13

Bestemmelser

Plannummer 30.S.13 
Plannavn Ørbæk, Åhusene 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Trafik Stiforbindelser til strandarealer skal bevares. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. S 20.01.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget