Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.6

30.S.6

Bestemmelser

Plannummer 30.S.6 
Plannavn Sommerhusområde Kabinettet 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Trafik Stiforbindelse til strand opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 58 
Særlige bestemmelser Der kan dog altid opføres 65 m2 incl. overdækkede arealer og mindre bygninger. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget