Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.7

30.S.7

Bestemmelser

Plannummer 30.S.7 
Plannavn Sommerhusområde v. Nordenhuse 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Bebyggelsens omfang Grunde<650 m2 tillades 1 udhus max 10 m2 ud over 65 m2 hus. Grunde mellem 650 og 1200 m2 tillades 2 udhuse max 10 m2 og en bebyggelsepct. på 15 incl. alle bygn. Grunde>1200 m2 tillades 15% jvf. br10. 
Trafik Stiforbindelse til strand opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 59 
Særlige bestemmelser Sommerhuse må ikke ligge tættere på vej, sti og skel end 5 m og 2,5 m fra anden bebyggelse. Udhuse og carporte må ikke ligge tættere skel end 2,5 m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget