Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.9

30.S.9

Bestemmelser

Plannummer 30.S.9 
Plannavn Sommerhusområde i Skaboeshuse 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Bebyggelsens omfang Grunde<650 m2 tillades 1 udhus max 10 m2 ud over 65 m2 hus. Grunde mellem 650 og 1200 m2 tillades 2 udhuse max 10 m2 og en bebyggelsepct. på 15 incl. alle bygn. Grunde>1200 m2 tillades 15% jvf. br10. 
Trafik Stiforbindelse til strand opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 62 
Særlige bestemmelser Sommerhuse må ikke ligge tættere på vej, sti og skel end 5 m og 2,5 m fra anden bebyggelse. Udhuse og carporte må ikke ligge tættere skel end 2,5 m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget