Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.T.1

30.T.1

Bestemmelser

Plannummer 30.T.1 
Plannavn Scraperst. v. Strandskovgård 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 25 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget