Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.B.2

3.B.2

Bestemmelser

Plannummer 3.B.2 
Plannavn Ørbæk, Slotsvænget 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent åben-lav 30, tæt-lav 35%. Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges. Udpegede bygninger bevares og evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget