Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.B.3

3.B.3

Bestemmelser

Plannummer 3.B.3 
Plannavn Ørbæk, Ringvej og Enebærvænget 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. B.51.17 og 6.1.5. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget