Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.BL.1

3.BL.1

Bestemmelser

Plannummer 3.BL.1 
Plannavn Ørbæk, Hovedgaden og Glentevej 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Langs hovedlandevejen skal der være den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker. 
Bebyggelsens omfang Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2, delvist af lokalplan EE 51.17 og BE 51.13.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget