Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.BL.2

3.BL.2

Bestemmelser

Plannummer 3.BL.2 
Plannavn Ørbæk, Hovedgaden syd 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Ved områdefornyelse skal lokalplanlægning ske for hele området under et. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen hertil. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 
Særlige bestemmelser Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget