Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.1

3.E.1

Bestemmelser

Plannummer 3.E.1 
Plannavn Ørbæk, Langemosevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 33% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 8 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan EE.51.11.01. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget