Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.2

3.E.2

Bestemmelser

Plannummer 3.E.2 
Plannavn Ørbæk, Langemosevænget 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. LE.51.11. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 700 m2 og max. 2.500 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget