Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.3

3.E.3

Bestemmelser

Plannummer 3.E.3 
Plannavn Ørbæk, Pilevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 33% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 8 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget