Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.4

3.E.4

Bestemmelser

Plannummer 3.E.4 
Plannavn Ørbæk, 'mosten' 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Tungere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt. 
Miljø Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring Danrice og Ørbæk Mostfabrik. Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. RE 51.19 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget