Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.5

3.E.5

Bestemmelser

Plannummer 3.E.5 
Plannavn Ørbæk, Ringvej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Max. bebygget grundareal i m2 33% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 8 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan RE 51.19. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2.500 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget