Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.O.1

3.O.1

Bestemmelser

Plannummer 3.O.1 
Plannavn Ørbæk, skole m.m. 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Skole, sport og kulturelle arrangementer 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. O.51.01.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget