Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.O.3

3.O.3

Bestemmelser

Plannummer 3.O.3 
Plannavn Ørbæk, Rosengården 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Anvendelse konkret Ældrecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Plejecenter med ældreboliger 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget