Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 4.B.1

4.B.1

Bestemmelser

Plannummer 4.B.1 
Plannavn Aunslev, Hylleager 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aunslev-Hjulby 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent åben-lav max 20 og 35 tæt-lav. 
Opholdsarealer Der skal etableres samlet fælles friareal. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 52 og 129 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse ved åben-lav er min. 900 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget