Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 4.E.1

4.E.1

Bestemmelser

Plannummer 4.E.1 
Plannavn Aunslev, erhvervsområde v. Kertemindevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aunslev-Hjulby 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Området skal zoneres under hensyntagen til nærliggende boliger og skole. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 211 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget