Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 4.O.1

4.O.1

Bestemmelser

Plannummer 4.O.1 
Plannavn Aunslev, De Gamles Hjem i Avnslev 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Anvendelse konkret Ældreboliger 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aunslev-Hjulby 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Plejecenter med ældrevenlige boliger 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 29 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget