Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 5.B.1

5.B.1

Bestemmelser

Plannummer 5.B.1 
Plannavn Refsvindinge, Banemarken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Område omfattet af lokalplan nr. 11.1 og delvist af O 31.4, 6.2.1 og byplanvedtægt nr. 5 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget