Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 5.B.2

5.B.2

Bestemmelser

Plannummer 5.B.2 
Plannavn Refsvindinge, Møllehaven 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 11.1 og delvist af lokalplan nr. 7.4, 7.4.1 og 5.B.2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget