Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 5.B.3

5.B.3

Bestemmelser

Plannummer 5.B.3 
Plannavn Refsvindinge, Bøgebjerget 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Rummeligheden er fastlagt til max 20 boliger. 
Opholdsarealer 50% af området skal udlægges til min. 2 samlede fælles friarealer / grønne kiler. 
Trafik Der skal etableres stiforbindelse i sammenhæng med sti i Møllehaven 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget