Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 5.B.4

5.B.4

Bestemmelser

Plannummer 5.B.4 
Plannavn Refsvindinge, Generalgyden 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. O 61.01.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget