Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 5.O.3

5.O.3

Bestemmelser

Plannummer 5.O.3 
Plannavn Refsvindinge, Juelskovskolen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Refsvindinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 25 for byggefeltet omkring skolen 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. O 61.01.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget