Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.B.1

6.B.1

Bestemmelser

Plannummer 6.B.1 
Plannavn Herrested-Måre, Måre Byvej syd 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Gadekæret skal søges forskønnet og skal holdes i god miljømæssig stand. 
Miljø På endnu ikke udbyggede arealer skal der ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4, og delvist af lokalplan nr. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 206, B.21.16.01 og B.21.16.02 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget