Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.E.1

6.E.1

Bestemmelser

Plannummer 6.E.1 
Plannavn Herrested-Måre, Krogager 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Præstegård 
Opholdsarealer Parkanlægget omkring præstegården skal bevares. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 
Særlige bestemmelser Kan ikke udstykkes yderligere. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget