Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.O.1

6.O.1

Bestemmelser

Plannummer 6.O.1 
Plannavn Herrested-Måre, kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Max. bygningshøjde 6 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget