Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.O.2

6.O.2

Bestemmelser

Plannummer 6.O.2 
Plannavn Herrested- Måre, præstegård 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Administration 
Anvendelse konkret Kontorerhverv og offenlig administration 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges. Udpegede bygninger bevares og evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget