Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.O.3

6.O.3

Bestemmelser

Plannummer 6.O.3 
Plannavn Herrested-Måre, sportsplads 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Skole og sportsplads 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal opføres i nær tilknytning til eksist. bebyggelse. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. Eksist. beplantning ved sportsplads skal bevares. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 og lokalplan nr. 7.5, 8.3, 8.4, 9.2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget