Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 6.R.1

6.R.1

Bestemmelser

Plannummer 6.R.1 
Plannavn Herrested-Måre, ved Skovgyden 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Grøn kile 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Herrested-Måre 
Opholdsarealer Området skal udlægges til fælles fri- og opholdsareal. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Særlige bestemmelser Bufferzone mellem erhverv- og boligområde 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget