Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.B.1

7.B.1

Bestemmelser

Plannummer 7.B.1 
Plannavn Frørup, nord for Højbovej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Frørup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. B 11.08.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget