Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.B.2

7.B.2

Bestemmelser

Plannummer 7.B.2 
Plannavn Frørup, Bjergbakken m.m. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik 2110 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Frørup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. 11.2 og delvist omfattet af lokalplan nr. 6.3.1 og 6.3.2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget