Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.B.3

7.B.3

Bestemmelser

Plannummer 7.B.3 
Plannavn Frørup, Snevrekilde 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Frørup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 11.3 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 700 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget