Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.B.4

7.B.4

Bestemmelser

Plannummer 7.B.4 
Plannavn Frørup, nyt omr. Bjergbakken nord 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Frørup 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der skal udarbejdes samlet udstyknings- og bebyggelsesplan for hele området. 
Opholdsarealer Min. 10% af området skal udlægges til samlet fælles friareal. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 900 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget