Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.BL.6

7.BL.6

Bestemmelser

Plannummer 7.BL.6 
Plannavn Frørup, jordbrugsparceller 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Landsbybebyggelse 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Frørup 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Max. 500 m2 etageareal, heraf max. 300 m2 til boligformål 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 11.3 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 5.000 m2 og max. 10.000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget