Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.E.1

7.E.1

Bestemmelser

Plannummer 7.E.1 
Plannavn Frørup, erhvervsomr. Lundevænget 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Frørup 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 3, lokalplan nr. 11.2 og nr. 8.5 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget