Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 7.O.1

7.O.1

Bestemmelser

Plannummer 7.O.1 
Plannavn Frørup, kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Frørup 
Max. bygningshøjde 6 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. 11.2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget